ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี                                                        
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี WinZip 16.5 Build 10096

  อัพเดท WinZip โปรแกรมสามัญประจำเครื่องควรมีติดเครื่องไว้ สำหรับผู้ที่ชอบการดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์ โปรแกรมนี้สามารถบีบอัดไฟล์ให้เล็กหรือคลายไฟล์ที่ถูกบีบอัดไว้ออกมาให้สมบูรณ์รองรับหลากหลายนามสกุล

  ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี WinZip 16.5 Build 10096
 • Software Details

  ชื่อโปรแกรม
  WinZip 16.5 Build 10096
  อัพเดทเมื่อ
  16/08/2012, 06:44
  หมวดหมู่โปรแกรม
  ประเภทโปรแกรม
  sharewares
  จำนวนผู้ดาวน์โหลด
  3114 ดาวน์โหลด
  ขนาดไฟล์
  348 KB
  ผู้พัฒนา
  ภาพตัวอย่างโปรแกรม
  ดาวน์โหลด
  WinZip is the world leader in file compression, file encryption, file sharing and data backup. With a new performance architecture, a streamlined user interface, an innovative desktop gadget, and increased email support, WinZip makes it a snap to zip/unzip files for fast, efficient, and secure uploading/downloading, emailing, and storage.

  Simply drag files onto the new desktop gadget to instantly zip and save, zip and email, or unzip virtually any compressed file. WinZip lets you create Zip, LHA, and Zipx files--our smallest Zip files yet. You can also open and extract content from the industry's widest selection of compressed file types, including Zip, Zipx, RAR, 7Z, BZ2, LHA, CAB, IMG, ISO, and many others.

  What's more, WinZip provides advanced photo/image compression. With a single click, you can compress your digital photographs and graphic images by 20-25% with no loss of quality! Need to protect confidential information? WinZip offers strong AES encryption to help you secure sensitive data.

  Password-protect your files as you zip them, all in one easy step! Did you know that zipped files are ideal for sharing information? Use WinZip to organize your data into small, logical groups that are perfect for distribution. Besides, with WinZip's easy Zip and E-mail tools users will be able to zip, encrypt, and email a file without having to open any other applications.

  WinZip includes extensive support for most email and webmail applications. Once configured, you can zip and email files from virtually any email address you use. Need help backing up your work? WinZip Pro extends its file compression technology to an automated data backup facility to help you prevent data loss.

  Apply WinZip Pro’s preset backup jobs or create your own. Burn your backup data to CD/DVD or network drive, email it off site, or upload it to an off-site server using the built-in FTP client. Save space and time, and keep your digital world safe

  Features:

  Compress Files:
 • With WinZip, you can instantly compress files to conserve storage space, send swifter emails, and decrease file upload/download times. Zip documents, spreadsheets, PDFs, presentations, you name it!
 • WinZip introduces a versatile new architecture to support significant performance enhancements, giving additional power and agility to your file compression tasks!
 • With easy tools and drag-and-drop functionality, WinZip helps you create compressed files in the following formats: Zip, LHA, and Zipx (our smallest Zip file to date). Not sure which format to use? Let WinZip select the best compression method to maximize efficiency! You can even create self-extracting Zip files, which are ideal for distribution to recipients who may not own WinZip.
 • WinZip also provides advanced photo and image compression. With a single click, you can compress your digital photographs and graphic images by 20-25% with no loss of quality or data integrity. This lets you send files faster and fit more on your flash drive, CD/DVD, or hard disk.

  Decompress Files:
 • In addition to compressing files, WinZip instantly opens and extracts content from the industry's widest selection of compressed file types, including Zip, Zipx, RAR, 7Z, BZ2, LHA, CAB, IMG, ISO, and most other file archive formats.

  Supported File Formats:
 • Zip (.zip)
 • Zipx (.zipx)
 • RAR (.rar)
 • 7Z (.7z)
 • BZ2 (.bz, .bz2, .tbz, .tbz2)
 • LHA/LZH (.lha, .lzh)
 • Cabinet (.cab)
 • Disc Image (.img, .iso)
 • TAR (.tar)
 • GZIP (.gz, .taz, .tgz)
 • Compress (.tz, .z)
 • UUencode (.uu, .uue)
 • XXencode (.xxe)
 • MIME (.b64, .mim)
 • BinHex (.bhx, .hqx)
 • Most other compressed files

  Encrypt Files:
 • Along with state-of-the-art file compression and decompression, WinZip also offers strong AES encryption to help you secure sensitive data from unauthorized access. Encrypt and password-protect your files as you zip them, all in one easy step! You can even define your own password policies that WinZip will enforce for each file you encrypt.
 • As an added security measure, WinZip also auto-wipes or "shreds" temporarily extracted copies of encrypted files using the U.S. Department of Defense standard (DoD 5220.22-M). This automatic action prevents protected files from being recovered and misused.

  Share Files:
 • Use WinZip to organize and compress your data into convenient, logical groups that are perfect for sharing! Smaller file sizes translate to faster uploading/downloading times and hassle-free email attachments that don't clog email servers. Using WinZip's powerful encryption capabilities, you can also password-protect compressed files to prevent third parties from gaining unwanted access to your data, making them ideal for sharing!
 • WinZip includes convenient Zip and E-mail tools so that you can zip, encrypt, and email a file directly from the WinZip window without having to open any other applications. This allows you to work without interruption and share files swiftly, safely, and seamlessly! WinZip 15 provides extensive support for most email and webmail applications—once configured, you can zip and email files from virtually any email address! In addition, WinZip 15's Zip and Email function includes an image resizer that allows you to resize, zip, and email a set of images in one easy step!

  Back Up Files:
 • WinZip takes full advantage of its file compression technology with an automated data backup facility that helps you prevent data loss. Backup your desktop, documents, pictures, email, etc. using pre-defined jobs or by creating custom backup jobs using WinZip's simple wizard. You can set WinZip to backup selected data files, and you can schedule those backups to run automatically and unattended. You can also backup data to a CD/DVD or network drive, email your backups off site from virtually any email address, or upload your backups to an off-site server using the built-in WinZip FTP client. WinZip will even send you automated email notifications upon job completion!

  Limitations:45-day trial, opening nag screen.
ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมอะไร ค้นหาจากช่องด้านบนนี้นะคะ
โปรแกรมฮิต