ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี                                                        
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี QtWeb 3.6

  QtWeb โปรแกรบราวเซอร์ที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งลงเครื่องสามารถพกติดตัวไปกับ USB เปิดกับเครื่องที่ไหนก็ได้มีความเป็นส่วนตัว และระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมไม่กินทรัพยากรเครื่องมีส่วนที่คล้ายคลึงกับ Safari และ Chrome บ้างบางฟังก์ชั่น

  ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี QtWeb 3.6
 • Software Details

  ชื่อโปรแกรม
  QtWeb 3.6
  อัพเดทเมื่อ
  21/12/2010, 20:39
  หมวดหมู่โปรแกรม
  ประเภทโปรแกรม
  Freeware
  จำนวนผู้ดาวน์โหลด
  2341 ดาวน์โหลด
  ขนาดไฟล์
  7.24 MB
  ผู้พัฒนา
  ภาพตัวอย่างโปรแกรม
  ดาวน์โหลด
   QtWeb Internet Browser - lightweight, secure and portable browser having unique user interface and privacy features. QtWeb is an open source project based on Nokia's Qt framework and Apple's WebKit rendering engine (the same as being used in Apple Safari and Google Chrome). 

   Customizable User Interface 
  • Change Application Style on the fly, and see how the program and websites look under different versions of Windows and Unix environment 
  • Move Navigation Bar and Bookmarks Bar anywhere within a mainframe, or even undock and place them on the Desktop 
  • Customize web search providers, menu titles, assign hot keys and your favorite shortcuts to any menu commands 
   Show/Hide toolbar buttons and toolbars themselves (Menu Bar, Navigation Bar, Status Bar, Bookmarks Bar, Tab Bar) 
  • Tabbed browsing by default. User Interface can be switched to non-tabbed 

   Privacy and Security features 
  • Turn on Private Browsing mode to avoid leaving traces of browsing, even UserAgent which is being sent to the web server is masked 
  • Easy access to most privacy functions via toolbar buttons, Privacy menu and customizable keyboard shortcuts 
  • Supported SSL to access secure sites. Certificate information and certification path can be displayed 
  • Full Reset feature - clears all caches and restores all local settings to the state just after installation, as it was never run on the machine 
  • AdBlock function allows to hide most disturbing advertisements and block web counters which slow down browser's performance while webpage loading 

   Lightweight, fast and portable browser 
  • Size of executable is 6 MB only, no additional DLLs and other configuration files required 
  • Single portable EXE file - QtWeb.exe, that can be copied to and run from USB 
  • Scripting support allows any web page (including javascripted ones) to be loaded and dumped into a file from a command line 
  • Can be run in limited Windows environment (Win PE), like Active@ Boot Disk, or BartPE running from CD/DVD/USB 
  • Buit-in Torrent client allows to download files via torrents exchange protocol 

   More... 
  • HTML 5, CSS, Frames, javascript, Cookies, Bookmarks, History, Passwords, Mouse Gestures, Media content - all essential browser features 
  • Web Inspector allows to view and inspect HTML elements, debug javascript, view loading time and profile resources 
  • Supported FTP browsing and downloading 
  • AutoFill option - stores and pre-populates user names and passwords for the sites you visit most 
  • With Qt supported Netscape Plug-Ins, like Adobe Flash Player, QuickTime and MediaPlayer 

   Portable Browser usage scenarios 
  • Limited Windows environment (Windows booting and running from CD / DVD / USB Flash - WinPE, BartPE) 
  • Portable scenarios (minimum dependencies, can be run directly from CD or USB, no installation is required) 
   Strong privacy required (no traces of browsing to be left on the local machine while browsing, or after browser has been reset) 
  • Clean browsing environment (all toolbars, including navigation bar, can be turned off or docked anywhere, and even moved outside the main browsing window) 
  • Multimedia machines (Virtual Keyboard supported, simple and convenient mouse navigation, all functions easy access) 

   Changelog: 

  • Released for Linux & Unix platforms (Intel-based, 32-bit) 
  • Qt Framework is upgraded to the latest version 4.7.1 
  • OpenSSL is upgraded to the latest version 1.0.0b 
  • Web Page Search re-implemented 
  • Minor changes and fixes, see here
ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมอะไร ค้นหาจากช่องด้านบนนี้นะคะ
โปรแกรมฮิต