ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี                                                        
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี Core FTP Lite 2.2.1673

  Core FTP Lite โปรแกรมใหม่ใหม่นำมาให้ดาวน์โหลดกัน โปรแกรมสำหรับเว็บมาสเตอร์ หรือผู้ดูแลระบบ ดูแลเว็บไซต์ทั้งหลาย ความสามารถหลักก็คือการโยกย้ายไฟล์จากเครื่องเราไปยังเครื่อง Server ผ่านทาง FTP ได้อย่างง่ายได้ รวดเร็วและปลอดภัย

  ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี Core FTP Lite 2.2.1673
 • Software Details

  ชื่อโปรแกรม
  Core FTP Lite 2.2.1673
  อัพเดทเมื่อ
  20/03/2011, 14:56
  หมวดหมู่โปรแกรม
  ประเภทโปรแกรม
  Freeware
  จำนวนผู้ดาวน์โหลด
  1617 ดาวน์โหลด
  ขนาดไฟล์
  4.12 MB
  ผู้พัฒนา
  ภาพตัวอย่างโปรแกรม
  ดาวน์โหลด
   This free, secure FTP client gives you a fast, easy, reliable way to update and maintain your website via FTP. It also provides a secure method (via SSL, TLS, or SFTP) to upload / download files to and from FTP servers. Check out the list of features and you'll find almost every feature you need, all in a free ftp program. There are no popup ads, advertising or spyware and you're never asked or reminded to register. 

   Standard features (LE/Lite version) 

  • Secure SFTP, SSL & HTTPS support 
  • International Domain support 
  • Fast and secure client transfers 
  • HIPAA compliant security 
  • Mode Z compression 
  • User-friendly interface(s) 
  • Site to Site file transfers 
  • FULL drag and drop support 
  • Start/stop/resume of transfers 
  • Auto retry of failed transfers 
  • Transfer bandwidth control 
  • Browser integration 
  • File masking (wildcards) 
  • Keep Alive functionality 
  • Remote file searching 
  • File permissions (CHMOD) 
  • Advanced directory listings 
  • .htaccess & .htpasswd editing 
  • One click transfers 
  • Keep Alive functionality 
  • Automatic S/Key support 
  • Favorites via menu & drop down 
  • Desktop shortcuts & drop u/l's 
  • Command line support 
  • FTP/HTTP Proxy, Socks 4&5 support 
  • Queueing of multiple FTP transfers on multiple sites 
  • Sessions to save FTP transfers for later resuming 
  • Recursive uploading, downloading, and deleting 
  • Optional reconnecting of lost connections 
  • Legacy SFTP client support and options 
  • Low memory footprint (~4mb connected - most clients are 8-12mb) 
  • All this and more for free - Try and find another commercially supported free ftp client with SSL & SFTP (there aren't any!). 

   Purchasing a license ($24.95) provides these additional features (Pro Version): 

  • Fast multiple threaded connection options 
  • Encryption - decryption of files for extra security 
  • Zip compression - decompression of files 
  • Transfer scheduling (schedule unattended transfers) 
  • File Synchronization 
  • Use of templates for common or repetitive tasks 
  • Connect Manager for connecting to high traffic sites 
  • Additional utilities including Ping & TraceRoute 
  • Download acceleration (Multi-part downloads) 
  • IBM Information Exchange (IE) support 
  • GXS ICS support (in v2) 
  • Ability to customize screen setup 
  • External program execution (for AV, etc) 
  • Email notification of transfer status 
  • Splash screen delay removed 
  • Thumbnail image viewing of directories. 
  • Recursive chmod/timestamp setting, and other advanced options 
  • Unlimited email support, phone support**, discounts on future products, and free upgrades! 

   Limitations: Free for personal and educational use.
ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมอะไร ค้นหาจากช่องด้านบนนี้นะคะ
โปรแกรมฮิต