ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี                                                        
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี Paint.NET 3.5.8

  โปรแกรม Paint.NET เครื่อง มือสำหรับการจัดการรูปภาพ โปรแกรมจิ๋วแจกฟรีขนาดเล็ก แต่ความสามารถหลากหลายด้านรูปภาพเช่น ตกแต่งรูป แก้ไขรูป ใส่ effect ต่าง ๆ ให้กับรูปและความสามารถอื่น ๆ

  ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี Paint.NET 3.5.8
 • Software Details

  ชื่อโปรแกรม
  Paint.NET 3.5.8
  อัพเดทเมื่อ
  19/03/2011, 23:50
  หมวดหมู่โปรแกรม
  ประเภทโปรแกรม
  Freeware
  จำนวนผู้ดาวน์โหลด
  4207 ดาวน์โหลด
  ขนาดไฟล์
  3.51 MB
  ผู้พัฒนา
  ภาพตัวอย่างโปรแกรม
  ดาวน์โหลด
  Paint.NET is image and photo manipulation software designed to be used on computers. 

  Paint.NET is jointly developed at Washington State University with additional help from Microsoft, and is meant to be a free replacement for the MS Paint software that comes with all Windows operating systems. Paint.NET is a photo editor and manipulation software. 

  The programming language used to create Paint.NET is C#, with GDI extensions. 

  Paint.NET has many of the powerful features that expensive commercial applications have, including the ability to use layers. 

  This is the second semester that Paint.NET has been a project at Washington State University, and we have the goal of adding as much functionality as expensive commercial applications provide, but of course, for free! 

  Features: 

  Simple, intuitive user interface: 
 • Every feature and user interface element was designed to be immediately intuitive and quickly learnable without assistance. It is also designed to be immediately familiar to users of the original MS Paint software that comes with Windows. 

  Layers: 
 • Usually only found on expensive or complicated professional software, layers form the basis for a rich image composition experience. You may think of them as a stack of transparency slides that, when viewed together at the same time, form one image. 

  Powerful Tools: 
 • Paint.NET includes simple tools for drawing shapes, including an easy-to-use curve tool for drawing splines or Bezier curves. The Gradient tool, has been cited as a huge improvement over similar tools provided by other software. The facilities for creating and working with selections is powerful, yet still simple enough to be picked up quickly. Other powerful tools include the Magic Wand for selecting regions of similar color, and the Clone Stamp for copying or erasing portions of an image. There is also a simple text editor, a tool for zooming, and a Recolor tool. 

  Unlimited History: 
 • Everybody makes mistakes, and everybody changes their mind. To accommodate this, every action you perform on an image is recorded in the History window and may be undone. Once you've undone an action, you can also redo it. The length of the history is only limited by available disk space. 

  Special Effects: 
 • Many special effects are included for perfecting your images. Everything from blurring, sharpening, red-eye removal, distortion, noise, and embossing are included. Also included is a unique 3D Rotate/Zoom effect that makes it very easy to add perspective and tilting. 
 • Adjustments are also included which help you tweak an image's brightness, contrast, hue, saturation, curves, and levels. You can also convert an image to black and white, or sepia-toned.
ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมอะไร ค้นหาจากช่องด้านบนนี้นะคะ
โปรแกรมฮิต