ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี                                                        
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี WinSnap 3.5.5

  โปรแกรม WinSnap โปรแกรม จับภาพ หรือ Snap ภาพหน้าจอขนาดจิ๋วที่มากด้วยประสิทธิภาพ สามารถจับภาพหน้าจอในรูปแบบฟอแมทต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีปัญหา เช่นหน้าจอเว็บ หน้าจอวิดีโอ และอื่น ๆ

  ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี WinSnap 3.5.5
 • Software Details

  ชื่อโปรแกรม
  WinSnap 3.5.5
  อัพเดทเมื่อ
  19/03/2011, 23:22
  หมวดหมู่โปรแกรม
  ประเภทโปรแกรม
  sharewares
  จำนวนผู้ดาวน์โหลด
  2628 ดาวน์โหลด
  ขนาดไฟล์
  741 KB
  ผู้พัฒนา
  ภาพตัวอย่างโปรแกรม
  ดาวน์โหลด
   WinSnap automates all manual work and handle technical issues that previously you might perform only with Photoshop or other image editors. Initially, WinSnap was designed simply to take snapshots of non-rectangular windows, such as windows with XP visual styles, skinned media players, etc. 

   Now it is supplemented with professional smoothing shadows, coloring effects, canvas transformations, ability to automatically save images in various image formats and more. 

   WinSnap helps you easily make small thumbnail previews and full-sized screenshots for your web blog and home page, visualize technical and educational materials, send reduced-size images through email. You will perform professional screenshots immediatelly with one click! 

   WinSnap was especially designed for capturing the new Windows UI. It can handle all possible issues with translucent window frames and rounded corners. WinSnap can draw a drop shadow effect which is very similar to the Aero theme. 

   Now shadows are semi-transparent! It allows really easy image compositing, and it is very useful when placing your screenshots on multi-colour backgrounds. 

   WinSnap allows you to select and capture multiple objects (e.g. windows, dialogs, buttons and controls) at once. Just place a few windows on the screen and easy combine them into one screenshot image. 

   You can quickly open screenshots in your favourite image editor using the Tools menu or shortcut keys. It also allows you to automatically save images into different directories and in different formats. 

   Features: 

   Flexible screen capture capabilities: 
  • WinSnap can capture full screen or screen regions in various forms, together with separate windows and all visible windows in an entire application. WinSnap easily captures non-rectangular and transparent windows. All void space surrounding separate windows, non-rectangular window forms and regions can then be automatically filled with the background of your choice. 

   Professional shadow effects and powerful image processing: 
  • WinSnap provides Photoshop-like shadow effects with customizable size, angle, color, smoothing and other settings. The main difference from Photoshop and all other image editing programs is that WinSnap stores all window form information and draws realistic non-rectangular shadows. This is a considerable advantage when you taking snapshots of windows with XP visual styles and skinned windows (e.g. media players). In addition, WinSnap supports outline shadows and basic image coloring effects. 

   Basic canvas transformations: 
  • WinSnap can automatically rotate and scale images with the highest possible quality. In combination with other effects, it allows you to quickly create high-end thumbnail previews of full-size screenshots. 

   Aero Glass capturing with shadows and transparencies: 
  • WinSnap v2.0 was especially designed for capturing the new Windows Vista UI. It can handle all possible issues with translucent window frames and rounded corners. WinSnap can draw a drop shadow effect that is very similar to the Aero theme. 

   Alpha-Channel and PNG transparency support: 
  • Now shadows are semi-transparent! This function allows very easy image compositing, and is particularly useful when placing screenshots on multi-color backgrounds. 

   Unique Multi-Object capture mode: 
  • WinSnap v2.0 allows you to simultaneously select and capture multiple objects (e.g. windows, dialogs, buttons and controls). A few windows can be placed on the screen and easily combined into one screenshot image. 

   Work faster with configurable External Tools: 
  • You can quickly open screenshots in your favorite image editor using the Tools menu or shortcut keys. This feature also allows you to automatically save images into different directories and in different formats. 

   Easy Web publishing and E-mail dispatch: 
  • WinSnap was especially developed for Web publishing; HTML-style color themes allow you to easily adapt captured snapshots to your web pages. WinSnap also allows you to quickly send screen data via e-mail to demonstrate a particular problem you might be having with a program. 

   Advanced save and copy options: 
  • If multiple snapshots are taken, WinSnap can automatically save images onto disk. The filename can be automatically sequenced to prevent you from overwriting previous snapshots. Of course, WinSnap supports all popular image formats such as JPEG, PNG, TIFF, GIF and BMP. 

   Keyboard and mouse control: 
  • By analogy with TaskSwitchXP, WinSnap is a PrintScreen replacement software. By default, WinSnap replaces the standard PrintScreen key combinations and can operate in a hidden state to remove any signs of WinSnap from the screen. Hotkeys are fully configurable, while it is also possible to undertake all work with the mouse if preferred. 

   Multilingual user interface: 
  • WinSnap supports language extensions (Unicode based). If you would like to localize WinSnap to your native language, see instructions at the WinSnaplang subfolder. You can then submit your translation to the NTWind forums. 

   Small and fast for an image editor: 
  • WinSnap only takes a very small amount of system resources for an image editing program. There is no need to worry about system performance while taking and editing screenshot images. It is smaller than Paint!
ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมอะไร ค้นหาจากช่องด้านบนนี้นะคะ
โปรแกรมฮิต