ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี                                                        
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี Outpost Security Suite Pro 7.1.3430.520.1247

  อัพเดท โปรแกรมป้องกันภัยคุกคามจากโลกอินเทอร์เน็ตอีกตัว Outpost Security Suite Pro เป็น โปรแกรมที่หลายคนมองข้าม โปรแกรมนี้มีคุณสมบัติหลายอย่างหลัก ๆ จะเป็นการป้องกันเหล่า สปายแวร์ มัลแวร์ Adware ต่างๆ รวมไปถึงสิ่งแปลกปลอม ที่แอบแฝงเข้ามาช่องทางไหนก็แล้วแต่โปรแกรมนี้จะทำการป้องกันสิ่งเหล่านี้ ได้เป็นอย่างดี หน้าตาโปรแกรมสวยงามน่าใช้ อัพเดทฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอป้องกันทันทีที่ออนไลน์

  ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี Outpost Security Suite Pro 7.1.3430.520.1247
 • Software Details

  ชื่อโปรแกรม
  Outpost Security Suite Pro 7.1.3430.520.1247
  อัพเดทเมื่อ
  18/03/2011, 17:21
  หมวดหมู่โปรแกรม
  ประเภทโปรแกรม
  sharewares
  จำนวนผู้ดาวน์โหลด
  1463 ดาวน์โหลด
  ขนาดไฟล์
  90.9 MB
  ผู้พัฒนา
  ภาพตัวอย่างโปรแกรม
  ดาวน์โหลด
   Outpost Security Suite Pro is a robust Internet security solution that proactively protects users against a broad range of current and future threats ranging from malware to hackers to identity compromise. The program features an award-winning firewall, fast and reliable antimalware, a unique Host Protection module, web and transaction security tools, and a self-learning antispam engine for complete protection on the Internet. 

   At the heart of the Suite, the industry-leading bidirectional firewall guards users network access, keeping them safe from inappropriate or malicious connections, internal or external breaches, unsafe URLs and the risk of loss of private data. The powerful and efficient antimalware scanner that incorporates dedicated antivirus and antispyware engines will defend users against any possible type of infection: viruses, worms, spyware, keyloggers and more. 

   The unique SmartScan 2 technology makes repeated scans complete much faster. The Host Protection module takes a new approach to combating malware: it pre-empts the infection by examining the behavior of a monitored object, proactively blocking it from performing any unauthorized activity. This type of defense-in-advance helps to halt unknown malware before it can activate its destructive payload and renders traditional signature scanners largely unnecessary. 

   To keep the inbox clean of junk email, the Suite's multi-client antispam component will learn and memorize what users define as spam and apply this knowledge to categorize future email, addressing the problem of spam on a personal level. Special tamper-proof technologies that safeguard the integrity of Outpost components ensure the security cannot be deactivated by targeted attacks. 

   The award-winning Outpost Security Suite Pro software will provide a vastly superior arsenal of defense giving you the latest in personal firewall technology which makes it the clear security choice for your system. 

   Features: 

  • Proactive security 
   Preemptive threat protection: 
  • Outpost Security Suite Pro provides the first line of defense against rogue software by proactively controlling how programs behave and interact on a PC. The Host Protection safeguard, which proactively monitors for and blocks the kinds of sophisticated hacking techniques used to compromise or steal data, means that malicious activity is no longer possible. By analyzing threats and displaying actionable alerts, Host Protection stops zero-day attacks and shields the computer against inappropriate operations, rendering it defended in advance against security risks like botnets and inadvertent data disclosure. 

   Self-protection: 
  • Today's malware frequently seeks to shut down security software to make its infection process easier. By incorporating solid tamper-proof protection for all its components, Outpost Security Suite Pro makes it impossible for anyone except the authorized user of the program to disable or close active protection. 


  • Efficient anti-malware 
   360-degree malware defense: 
  • Both anti-virus and anti-spyware capabilities are provided through the universal anti-malware module, which ensures that your computer is kept clean of any malicious program that might infect while you're surfing the web. The on-access monitor constantly watches for instantly disinfects or removes any malware objects found in key areas of the PC, while the on-demand scanner lets you scan for and remove threats on hard-disks, network folders, DVDs, or external storage devices at your convenience. Email attachments are checked in real time as they leave or arrive, and you can move any suspicious file to the quarantine area for later review. 

   Scheduled scans & exclusions: 
  • You can set up a schedule for regular malware scans. Additionally, you can specify locations and/or file types to exclude from regular scans, provided you are certain these locations and/or file types are clean. 

   Lightweight protection: 
  • SmartScan, the intelligent file sensing monitor, scans only the modified portions of the file system, avoiding repeat scans of files that have not changed since the last scan. The fast and intelligent anti-malware engine has no impact on overall system performance and can operate in the background while you work. 


  • Network security & continuity 
   Connection security: 
  • The two-way firewall monitors your computer's inbound and outbound connections and prevents local and remote unauthorized network access. It conceals access ports, making your presence on the Internet invisible. The ethernet protection module guards your LAN connection and prevents internal sabotage by controlling the transmission of data over the network. This eliminates the potential for data such as chat windows or authenticated browser sessions to be delivered to the wrong destination or intercepted while in transit. 

   Application access control: 
  • The firewall controls which programs are allowed to access the Internet, proactively protecting your PC against zero-day threats and malware attempts to phone home. 

   Comprehensive coverage: 
  • Outpost Security Suite Pro secures all types of connections (Ethernet, WiFi, DSL, cable, cellular, and dial-up), automatically applying the necessary security settings when the computer is connected to a new provider. 

   Intrusion protection: 
  • The Attack Detection plug-in automatically repels known types of hacker attacks from your computer. 


  • Control & monitoring 
   Network activity monitoring: 
  • Outpost's Network Activity Monitor shows every connection your PC makes with other computers on the Internet or local network, so you can see what's happening on your PC all the time and quickly close down any unauthorized connections. 

   Event logging: 
  • The Log Viewer provides a detailed and complete history of computer activity, enabling you to review what's happened on your computer in the past or pinpoint a problem early on and correct it. Customized logging ensures you get only the information you want from Outpost, disregarding repetitive or irrelevant events. You can even configure exclusions for certain types of communications, such as NetBIOS or P2P traffic. 

   Password-protection, multiple configuration profiles: 
  • You can set up passwords to protect your configuration from accidental or deliberate modification, as well as create and use multiple configuration profiles to suit your current risk or tolerance exposure. For experienced users, the ability to construct multiple restore points through the save/load configuration command is a big plus while experimenting with firewall settings 


  • Compatibility 
   Adaptive firewall rules: 
  • When traveling with your laptop, or changing ISP, you don't have to manually adjust your security for new connection settings because it will be done automatically. By designating connection-specific parameters such as DNS or gateway server addresses as environment variables, your computer is automatically equipped to protect the new connections as soon as it registers the change. 

   Entertainment mode for uninterrupted gameplay and video viewing: 
  • While you play full-screen games or watch videos on your PC, Outpost's Entertainment Mode ensures the program won't interrupt you with alerts if it detects new activity. New activity notifications are handled in the background without sacrificing current protection levels. You can customize which applications will automatically trigger the switch to Entertainment Mode. 

   Support for 64-bit Windows: 
  • Outpost Security Suite Pro supports the new Windows XP x-64 operating system and is fully compatible with the hardware and software environments of 64-bit computing. 


  • Privacy 
   Protection from spam: 
  • The new anti-spam engine will keep your inbox free of junk email. You can train it to recognize and use your personal definition of spam, so it becomes more efficient and an even greater time saver the longer you use it. 

   Personal data protection: 
  • Any confidential information such as bank account numbers and passwords - that you define using ID Block are blocked from leaving the confines of your PC through communication routes such as IM, Web or Email. This will protect you against identity theft and phishing attacks that target critical information such as login credentials or credit card details. Plus, it ensures that no-one else including your children - can accidentally or deliberately disclose this information on the web either. 

   Cleaner, more confident surfing: 
  • By managing cookies and external referral URLs, you can maintain a high level of privacy when visiting shopping, entertainment or news sites while at the same time allowing trusted sites to collect only the details of your browsing habits needed to personalize pages for you. Additionally, Outpost Security Suite Pro lets you limit the elements displayed on web pages, providing for cleaner and faster browsing. You can also define the sites that are permitted (or not permitted) to display images, rotate advertising banners, execute external code such as ActiveX or Java scripts, or deliver pop-ups. 

   Content management: 
  • The integral Content plug-in lets you compile a list of words and phrases that will be blocked from being displayed on web sites a particularly valuable feature for parents who do not want their children exposed to inappropriate content. You also have the option to block specific sites from being accessed. 


  • Convenience and Ease of Use 
   Automatic configuration for simplicity: 
  • Rules for most programs that access the Internet are applied automatically, relieving you of the need to enter rules manually every time a new application accesses the Internet or interacts with another program. This approach means that for most of the time, users will not need to deal with questions relating to Internet access, minimizing distractions and alleviating exposure to insecure configurations. A wide range of predefined access policies are assigned to particular programs; the option to itemize Internet-accessing applications on initiation or at a later date also contributes to Outpost's usability. 

   ImproveNet service for easily-made configuration: 
  • ImproveNet is a voluntary system of program configuration aggregation and distribution. After being reviewed and approved by Agnitum engineers, rulesets submitted by Outpost users are distributed across the user base, providing you with the most secure and up-to-date rules. 

   SmartAdvisor instant, context-sensitive help: 
  • If ImproveNet doesn't have the answer, SmartAdvisor is always on hand to help you make the right decision when configuring access information for an application. 

   Automatic installation: 
  • The entire installation process and initial configuration are automated for ease of use by less technical users. The Installation Wizard, more suitable for users experienced with firewall installation and configuration, allows for customization and the selection of specific operational parameters. 

   Hands-free updates: 
  • Whenever an update to Outpost Security Suite Pro is released during your license period, the program's update module automatically retrieves the latest version from the Agnitum server and applies it as soon as you authorize it to do so.
ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมอะไร ค้นหาจากช่องด้านบนนี้นะคะ
โปรแกรมฮิต