ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี                                                        
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี AVG PC TuneUp 2016 16.32.2.3320

  AVG PC TuneUp เป็นโปรแกรม ที่เอาไว้ช่วยในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเจ้าโปรแกรมนี้มีความสามารถทั้งการปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้ทำงานเร็วขึ้น โดยไม่กระทบกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด พูดง่ายๆ คือไม่ทำให้เครื่องพัง หรือแฝงโฆษณา ไวรัสมา เหมือนโปรแกรมดูแลเครื่องบางตัว ช่วยแก้ปัญหาไฟล์ขนาดไฟล์หาย ลบไฟล์ขยะ หรือไฟล์ที่ไม่จำเป็นทิ้งออกไป

  ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี AVG PC TuneUp 2016 16.32.2.3320
 • Software Details

  ชื่อโปรแกรม
  AVG PC TuneUp 2016 16.32.2.3320
  อัพเดทเมื่อ
  11/04/2016, 20:16
  หมวดหมู่โปรแกรม
  ประเภทโปรแกรม
  Freeware
  จำนวนผู้ดาวน์โหลด
  311 ดาวน์โหลด
  ขนาดไฟล์
  102 MB
  ผู้พัฒนา
  ภาพตัวอย่างโปรแกรม
  ดาวน์โหลด

  Peak performance for your PC. Keeps it going for longer. Restores and maintains your PC. More speed, less crashing. Longer life for your battery.

   

  Restores your PC to top speed

  • Remember how fast your PC used to run when you got it? Not only can we help get it back there, but you can also enjoy Turbo Mode to release that extra bit of power when you need it for browsing, gaming and videos.

  A Smoother running PC

  • It’s a bit like having a doctor and cleaner permanently on hand. We’ll help find and fix the gaps and errors that cause your PC problems and clean up as we go.

  Extends your battery life

  • We’ve all been there. You’re just getting to the end of that all-important document and your battery dies. Now you can stop your battery wasting power on things you don’t need so it can last longer.

  Frees up valuable disk space

  • We’ve all got too much clutter on our PC. Half the time we don’t know what it is, if it’s important and or how to delete it. We’ll analyze your PC for all that junk and show you how to get rid of it in a few simple clicks. Result? One faster PC and more space for you.

  Keeps your PC at peak performance

  • Getting fast is all well and good, but not if it only does it once. We continually work in the background, and constantly update the way we tune, to help your PC always run at top speed.

  Leaves no trace of your most important files

  • Hitting the delete button doesn’t always give you that complete peace of mind. Hitting the Shredder button will.

  Gives you complete performance – automatically

  • It’s always good when there’s one thing less to remember. We continually monitor your PC and let you know the status. And we even run routine maintenance when you’re away from your PC so it doesn’t get in the way.

  Fine tune your computer for even more performance

  • If you’re a bit of an expert, then don’t worry. There’s a whole range of tools you can use to fine tune things - just how you want them.

  Makes optimization easier

  • A lot of us wouldn’t know where to start to make our PCs work even better. We take that problem away by making straightforward recommendations and showing how to do them in a few simple clicks.
ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมอะไร ค้นหาจากช่องด้านบนนี้นะคะ
โปรแกรมฮิต